วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติอำเภอสังขละบุรี
สังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา และผืนป่าอันอุดม เมืองที่มีความงามหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของพี่น้องต่างเผ่าพันธุ์ ทั้งมอญ กระเหรี่ยง ไทย ลาว พม่า ฯลฯ อำเภอสังขละบุรี เดิมเรียกว่า “สังเคลียะ” ซึ่งเป็นภาษาพม่า และ “สังคละ” เป็นภาษาเรียกของชนพื้นเมืองเดิม มีความหมายว่า การผสมผสานคละเคล้าของคนต่างชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ตามประวัติศาสตร์อำเภอสังขละบุรี เป็นเมืองหน้าด่าน ขึ้นตรงกับเมืองกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า เนื่องด้วยอำเภอสังขละบุรีมีที่ตั้งอยู่ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตแดนประเทศพม่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นทหารฝ่ายพม่ามักยกทัพเข้ามาโจมตีเพื่อรุกรานประเทศไทย ทหารฝ่ายพม่าจะใช้เส้นทางผ่านเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ของอำเภอสังขละบุรี จึงเกิดประวัติศาสตร์มากมาย ในปี พ.ศ. 2438 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ชื่อ "อำเภอวังกะ" ต่อมาได้ยุบอำเภอวังกะเป็นกิ่งอำเภออีกหลายครั้ง จนปี พ.ศ. 2482 มีฐานะเป็นกิ่งอำเภอสังขละบุรี และยกฐานะเป็นอำเภอสังขละบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น